Kanalrengöring  Ventilation

Ventilationskanalerna i ett hus är ofta förbisedda och det kan dröja decennier innan man kontrollerar dom eller deras effektivitet.

I en normal vill har man ca 20-25m ventilationskanal. I denna kanal ansamlas stora mängder damm, avlagring samt andra restprodukter. Risken vid tex brand är en kraftigare brandspridning, försämring av inomhusventilation samt luftkvalité, risk för fuktskador i våt rum förligger också då dom flesta våtrum idag är frånluftsventilerade.


Med en kanalrengöring säkerställer man att ventilationskanalerna är rena och säkerställer, god luftkvalité, minskad brandrisk, minskad risk för fuktskador i framförallt våtrum tex VC.

Titta gärna bland våra referensarbeten där vi har bilder på kanalrengöringar innan och efter. Klicka här!

Åtgärder vid kanalrengöring beroende på system:

  • Kontroll fläktmotorer
  • Rensning kanal med specialutrustning
  • Flödesmätning innan/efter
  • Injustering flöde
  • Prov täthet kanalsystem
  • Rengöring filter
  • Rengöring växlare
  • Kontroll termiska överhettningsskydd
  • Rengöring don