Service Värmepumpar

Vi servar alla typer av värmepumpssystem med köldmediekrets som finns i villa.

Service på värmepump är nödvändigt för  god livslängd och drift samt onödiga och kostsamma reparationer och driftavbrott. Driftavbrott vintertid kan va direkt skadliga för fastigheten.

Åtgärder vid service beroende på system:

 • Kontroll fläktmotorer
 • Rost/köldskydd fläktmotorer ute
 • Kontroll givare samt utbyte av defekta givare
 • Kontroll av kb temp/flöde ut/in
 • Inställning kb flöde
 • Kontroll flöde vb framledning/retur
 • Inställning flöde vb
 • Ampermätning cirkulationspumpar
 • Mätning hetgastemp
 • Mätning förångartemp
 • Mätnning överhettning
 • Justering överhettning
 • Kontroll expantionsventil
 • Justering expantionsventil
 • Kontroll expantionskärl
 • Byte scraderventiler expantionskärl
 • Byte scraderventiler serviceventiler
 • Kontroll samtliga säkerhetsventiler 
 • Kontroll samtliga ventiler 
 • Byte defekta säkerhetsventiler
 • Kontroll motorskydd/fasbrytare
 • Kontroll kontaktorer
 • Ampere samt Ohm mätning kompressor
 • Kontroll samt motion växelventiler
 • Kontroll samt motion shuntar
 • Rengöring smutsfilter
 • Rengöring luftfilter
 • Läcksökning direkt/indirekt
 • Påfylning köldmedia (Evakuering, vägning, påfyllning)