Välkommen till det trygga valet av SÄKVENT


Med över tusen individuella arbeten per år är vi en kylfirma som du som kund kan ställa krav på. Verksamheten är certifierad enligt Kategori 2 cert vid INCERT. Vi arbetar primärt med värmepumpar och är även verksamma inom ventilation, fuktkontroll, sanering och åtgärdar inom de relaterade områdena. Vi erbjuder kvalitativ felsökning, service och installation. Säkvent har varit verksam i 10 år nu och tillsammans med våra befintliga, och nya kunder, tänker vi växa och förbli ert trygga val. Verksamheten innehar ansvarsförsäkring.

Vår kundpolicy

 

För oss är du i centrum, vårt målfokus är att du ska känna dig omhändertagen, trygg med vår kompetens och vårt bemötande. Det ska kännas tryggt att välkomna in oss i ert hem, då vi har hand om avgörande faktorer,så som värmen, inomhusmiljön, luften, förebygga brandfara, fukt och mögel. Vårt primära fokus är DU, därför har vi ett annorlunda koncept än många andra när det kommer till vår personliga Service.

Personlig service

 

På Säkvent blir du tilldelad en kontaktperson. Den du kommer i kontakt med blir din framtida personliga kontakt som assisterar dig. Du får då ett direktnummer till din assistent, som du når alla vardagar under kontorstid. Fördelen med detta är att du undkommer långa kötider, och behöver inte upprepa ditt ärende när olika personer svarar i en kundtjänst. Din kontaktperson har all info om dig och ditt ärende, sedan första kontakten. På vis kan vi ge dig en högklassig service.

Din assistent kommer ta hand om bokningarna för framtida besök, enligt önskemål från dig och rekommendation från vår sida. Du behöver alltså inte hålla reda på när det bör utföras igen, det påminner vi dig om och ringer och bokar en tid med dig när det är dags. Du behöver inte hålla reda på alla som ringer och erbjuder tjänster, du har istället din personliga kontaktperson och tekniker här på Säkvent. Din assistent är den du har kontakt med fram tills teknikern är på plats, därefter om det uppstår problem med värmepumpen eller annat som vi åtgärdar, ringer du in på journumret du får av teknikern. Därefter har du tillgång till din assistent när du behöver de fram tills nästa bokning.

Företaget är certifierade av Incert enligt EU 2015/2067 Kat 2 fär arbete med värmepump/köldmedia


Samtliga anställda vp tekniker innehar personliga kylcert utställda av Incert enligt Kat 1 eller 2.